B

Velkommen

Velkommen til Båring Skov Jagt & Fredningsforenings hjemmeside. Båring skov er en lille privat skov der ejes af 26 private lodsejere. Adgang til skoven er tilladt iht. de opsatte skilte og er i øvrigt underlagt reglerne i naturbeskyttelsesloven. Særlige arrangementer aftales med formanden.
 
Hvornår skal man have tilladelse til at bruge skoven ?

Hvis I er en gruppe på mere en 30 personer.
Hvis det er en organiseret aktivitet f.eks. orienteringsløb eller andre løb, rollespil, hundetræning osv.
Hvis din aktivitet påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften.
Hvis du skal sætte afmærkninger op.
Hvis du laver forenings- eller kommercielle arrangementer. Når du søger, vil du få at vide, om du skal betale en afgift for sådanne arrangementer.
Hvis arrangementet annonceres offentligt.
Hvis du laver træklatring med klatreudstyr.
 
Færdsel med motordrevet køretøj
Det er kun tilladt for skovens lodsejere og beboere at køre med motordrevet køretøj i skoven.
 
Færdsel på cykel
På cykel kommer du vidt omkring i skoven. Du må kun cykle på stier og skovveje. Du må ikke cykle i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje. Husk at tage hensyn til naturen og skovens gæster. 
 
Færdsel til hest
Som rytter skal du altid vise hensyn til de andre naturgæster og dyr.
I skoven, er ridning kun tilladt på de etablerede stier og skovveje nord for Mørkesgyden.
 
Hunde skal altid føres i snor.

Aktiviteter og nyheder

15/10-23
 
Indkaldelse til generalforsamling i lodsejer foreningen 9/11 kl. 19,30 hos Lars Klindt Andersen, Kærbyholn vej 1
 
 
9/11-2022
 
Generalforsamling afholdt med genvalg på
alle poster.
 
Jørn Jepsen
 
10/10-2022
 
Ordinær generalforsamling for lodsejere
afholdes på Dyrehøj, Middelfartvej 65,
5465 Asperup onsdag d. 9/11-2022 kl 19,30.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Jørn Jepsen, tlf. 40114916
 
11/10-21
 
Ordinær generalforsamling for lodsejere afholdes
8/11-21 kl. 19.30. Dagsorden iht. vedtægterne.
Jørn Jepsen
 
7/2-21
 
Det er nu muligt at betale med MobilePay
på nummer 7372LX til vores nye kasserer
Knud Bentholm.
 
5/1-21
Godt nytår.
Vi må desværre starte året med at aflyse fællesjagten 16. januar efter at forsamlingsforbuddet er reduceret til kun 5 personer. Vi følger situationen nøje og håber meget at situationen kan ændres til at vi kunne afholde en eller anden form for jagt i de sidste 2 weekender af januar.
Jagt hilsen
Jørn
 
26/12-20
Vi må desværre aflyse den planlagte fællesjagt mandag d. 28. december. Det er den mest rigtige og ansvarlige beslutning under den nuværende situation. Vi holder øje med situationen og ser om er muligt at gennemføre næste planlagte jagt og måske en jagt ultimo januar. Herom følger.
Knæk og Bræk og Godt nytår
Jørn Jepsen
 
 
Datoer for årets klapjagter kan ses  her
 
Besøg også Asperup, Roerslev og Nr. Aaby Jagtforening her
_____________________________________________________________________
 

Galleri

Se det store galleri med billeder fra de mange gode jagter her

Artikler

Se årets artikler om vores jagtforening